Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK633
Název záměru: VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5 na p.p.č. 1594/52 a 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecHrádek nad NisouHrádek nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2017 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ VI., a.s., Jenišovice 59, Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČO oznamovatele: 28742621
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2017
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK633_oznameni.pdf (121 kB) - 19.12.2016 14:08:58
Informace o oznámení: LBK633_infOznam.zip (34006 kB) - 19.12.2016 14:08:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2017
Datum nabytí právní moci: 28.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: LBK633_zjistovaci.pdf (234 kB) - 27.01.2017 11:16:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: