Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK657
Název záměru: Harrachov - akumulační vodní nádrž, cvičný svah a úprava sjezdové tratě
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/65;II/114;II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyHarrachovHarrachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2018 14:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sportovní areál Harrachov
IČ oznamovatele: 47468149
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 24.05.2018
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: LBK657_oznameni.zip (14477 kB) - 24.04.2018 08:58:22
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: LBK657_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1018 kB) - 24.04.2018 08:58:22
Informace o oznámení: LBK657_infOznam.pdf (232 kB) - 24.04.2018 08:58:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: LBK657_zjistovaci.pdf (538 kB) - 21.06.2018 14:44:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: