Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK682
Název záměru: Výroba dílů z hliníkových a hořčíkových slitin, DGS Druckguss Systeme s.r.o., výrobní areál DGS Frýdlant
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/20
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecFrýdlantFrýdlant
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2020 08:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DGS Druckguss Systeme s.r.o.
IČO oznamovatele: 26187329
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2020
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK682_oznameni.zip (23179 kB) - 08.01.2020 12:15:32
Informace o oznámení: LBK682_infOznam.pdf (367 kB) - 08.01.2020 12:15:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: LBK682_zjistovaci.pdf (691 kB) - 19.02.2020 08:40:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: