Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK712
Název záměru: Průzkumný vrt T-2, p. č. 671, k. ú. Mistrovice u Nového Oldřichova
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/14
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNový OldřichovMistrovice u Nového Oldřichova
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2021 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jan Tomeš (bytem náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa) a Vendula Tomešová (bytem Luční 727, 511 01 Turnov), kteří jsou zastoupeni na základě plné moci Ing. Jaromírem Matějíčkem, se sídlem Růžová 220, 405 02 Růžová
IČ oznamovatele: 69288895
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 22.11.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: LBK712_oznameni.zip (8858 kB) - 22.10.2021 14:15:01
Informace o oznámení: LBK712_infOznam.pdf (372 kB) - 22.10.2021 14:15:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: LBK712_zjistovaci.pdf (616 kB) - 29.11.2021 10:11:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: