Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK732
Název záměru: Geotermální vrty pro tepelné čerpadlo pro č.p. 219, Oldřichov v Hájích na p.p.č. 569/13, 623 a st. 313 v k.ú. Oldřichov v Hájích
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/14
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecOldřichov v HájíchOldřichov v Hájích
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2022 12:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zuzana Hamplová a Tomáš Hampl
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: LBK732_oznameni.zip (4021 kB) - 28.06.2022 11:55:24
Informace o oznámení: LBK732_infOznam.pdf (382 kB) - 28.06.2022 11:55:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2022
Závěry zjišťovacího řízení: LBK732_zjistovaci.pdf (630 kB) - 05.08.2022 12:21:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: