Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK020
Název záměru: Těžba štěrkopísků v nevýhradním ložisku Opava - Kylešovice - I. a II. etapa
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaKylešovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2003 15:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KABET MORAVA s.r.o., Strossmayerova 11, 746 01 Opava
IČ oznamovatele: 25393278
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK020_oznameni.doc (268 kB) - 23.07.2002 07:41:16
Informace o oznámení: MSK020_infOznam.doc (55 kB) - 23.07.2002 07:41:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK020_zjistovaci.doc (74 kB) - 02.12.2002 10:35:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Urbanec Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK020_posudek.doc (212 kB) - 20.12.2002 10:58:36
Informace o posudku: MSK020_infPosudek.doc (42 kB) - 20.12.2002 10:58:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK020_inf1VP.doc (645 kB) - 20.01.2003 13:42:19
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK020_zapis1VP.doc (124 kB) - 25.02.2003 15:46:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK020_zaveryStan.doc (125 kB) - 25.02.2003 15:48:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: