Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Urbanec Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48515/ENV/06, 97432/ENV/11, 85178/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
110/15/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Frýdecká 819
Zaměstnavatel - mesto: Vratimov
Zaměstnavatel - PSČ: 739 32
Zaměstnavatel - telefon: 731 730 277
Bydliště - ulice: Frýdecká 819
Bydliště - město: Vratimov
Bydliště - PSČ: 739 32
Bydliště - telefon: 731 730 277
Email: p.urbanec@volny.cz
Poznámka: odpady, ochrana přírody, obchodní centra, sportovní centra, zemědělství a lesní hospodářství, vodní hospodářství, doprava, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano