Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK039
Název záměru: Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska, stavba č.1 - č.6
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínStarý Bohumín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2004 12:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Odry, státní podnik, Ostrava
IČ oznamovatele: 70890021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kiszová Radmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK039_oznameni.doc (304 kB) - 15.01.2003 13:02:03
Informace o oznámení: MSK039_infOznam.doc (233 kB) - 15.01.2003 13:02:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK039_zjistovaci.doc (1692 kB) - 03.04.2003 12:55:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kiszová Radmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK039_dokumentace.doc (5171 kB) - 13.08.2003 14:21:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK039_infDokumentace.doc (58 kB) - 06.08.2003 12:11:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Valíček Svatopluk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK039_posudek.doc (537 kB) - 22.01.2004 08:47:43
Informace o posudku: MSK039_infPosudek.doc (140 kB) - 22.01.2004 08:47:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK039_inf1VP.doc (140 kB) - 10.02.2004 08:26:41
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK039_zapis1VP.doc (61 kB) - 30.03.2004 09:21:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK039_zaveryStan.doc (199 kB) - 02.04.2004 11:20:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: