Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kiszová Radmila Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
26997/ENV/06, 28853/ENV/11, 18129/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4559/743/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Libhošť 455
Zaměstnavatel - mesto: Libhošť
Zaměstnavatel - PSČ: 742 57
Zaměstnavatel - telefon: 602 524 698
Bydliště - ulice: Libhošť 455
Bydliště - město: Libhošť
Bydliště - PSČ: 742 57
Bydliště - telefon: 556 745 788
Email: rkiszova@seznam.cz
Poznámka: zemědělství, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, dobývání nerostů, výroba a zpracování kovů, další odvětví lehkého průmyslu, průmysl stavebních hmot, ochrana a tvorba krajiny, krajinný ráz, umístění staveb v krajině, krajinné systémy
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: