Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK078
Název záměru: Instalace podlepovacího a lakovacího stroje na výrobu tabákové fólie
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBřidličnáBřidličná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.03.2004 07:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AL INVEST Břidličná, Bruntálská 8, 793 51 Břidličná
IČO oznamovatele: 26182572
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK078_oznameni.doc (230 kB) - 08.01.2006 21:03:37
Informace o oznámení: MSK078_infOznam.doc (151 kB) - 23.01.2004 10:30:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK078_zjistovaci.doc (874 kB) - 22.03.2004 07:56:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: