Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1478
Název záměru: Změna užívání zemědělské stavby na porážku skotu v Melči
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/8.11;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaMelčMelč
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2010 08:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslava Klemensová - MASOMA, Novodvorská 644/40, 747 21 Kravaře
IČ oznamovatele: 45199981
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1478_oznameni.pdf (1813 kB) - 22.09.2010 13:19:48
Informace o oznámení: MSK1478_infOznam.rtf (284 kB) - 22.09.2010 13:19:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1478_zjistovaci.zip (552 kB) - 27.10.2010 07:15:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: