Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1650
Název záměru: Ostrava - Areál BENSTAR
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaSvinov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2015 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENSTAR s.r.o., U Řeky 909, 720 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 26839148
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vavrečková Jitka Ing.
Text oznámení záměru: MSK1650_oznameni.zip (11344 kB) - 21.03.2012 16:06:28
Informace o oznámení: MSK1650_infOznam.rtf (293 kB) - 21.03.2012 16:06:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1650_zjistovaci.zip (1812 kB) - 25.04.2012 13:50:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vavrečková Jitka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2014
Text dokumentace: MSK1650_dokumentace.zip (56052 kB) - 12.10.2012 09:10:50
Text přepracované/doplněné dokumentace: MSK1650_prepracovana.zip (6814 kB) - 17.07.2014 07:21:07
Informace o dokumentaci: MSK1650_infDokumentace.zip (201 kB) - 17.07.2014 07:40:46
Vrácení dokumentace: MSK1650_vraceni.zip (524 kB) - 07.02.2013 09:51:25
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.11.2014
Text posudku: MSK1650_posudek.pdf (9816 kB) - 07.10.2014 07:06:46
Informace o posudku: MSK1650_infPosudek.zip (201 kB) - 07.10.2014 07:06:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1650_inf1VP.rtf (575 kB) - 20.10.2014 16:31:47
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1650_zapis1VP.pdf (237 kB) - 18.11.2014 11:26:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1650_zaveryStan.zip (3032 kB) - 15.01.2015 10:08:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: