Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1675
Název záměru: Farma Kunín - modernizace chovu nosnic
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínKunínKunín
Poznámka: V souladu s ustanovením § 9 odst. (9) bylo upuštěno od konání veřejného projednání
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2013 07:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEJCE CZ s.r.o., Nedokončená 9, 190 00 Praha 9 - Kyje
IČ oznamovatele: 27428559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýNový JičínMěstský úřad Nový Jičín
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2012
Text dokumentace: MSK1675_dokumentace.zip (12809 kB) - 13.07.2012 09:37:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1675_infDokumentace.zip (124 kB) - 25.06.2012 11:14:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2012
Text posudku: MSK1675_posudek.pdf (1646 kB) - 15.11.2012 07:28:00
Informace o posudku: MSK1675_infPosudek.zip (125 kB) - 15.11.2012 07:29:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1675_zaveryStan.zip (2504 kB) - 23.01.2013 07:45:13
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: V souladu s ustanovením § 9 odst. (9) bylo upuštěno od konání veřejného projednání