Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1705
Název záměru: Průmyslový park Ostrava
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2012 13:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CONTERA Management s.r.o., Green Square Říčany, Černokostelecká 2246, 251 01 Říčany
IČ oznamovatele: 28573510
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1705_oznameni.zip (25303 kB) - 03.10.2012 08:35:31
Informace o oznámení: MSK1705_infOznam.zip (152 kB) - 03.10.2012 08:35:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1705_zjistovaci.pdf (1609 kB) - 08.11.2012 13:41:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1705_infZjistovaci.pdf (106 kB) - 08.11.2012 13:41:03
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: