Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1800
Název záměru: Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálKrnovKrnov-Horní Předměstí
Moravskoslezský krajBruntálKrnovOpavské Předměstí
Moravskoslezský krajBruntálÚvalnoÚvalno
Moravskoslezský krajOpavaBrumoviceBrumovice u Opavy
Moravskoslezský krajOpavaBrumoviceSkrochovice
Moravskoslezský krajOpavaHolasoviceHolasovice
Moravskoslezský krajOpavaOpavaDržkovice
Moravskoslezský krajOpavaOpavaJaktař
Moravskoslezský krajOpavaOpavaOpava-Předměstí
Moravskoslezský krajOpavaOpavaVávrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2013 09:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 7, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: MSK1800_oznameni.zip (14747 kB) - 14.10.2013 15:00:30
Informace o oznámení: MSK1800_infOznam.rtf (508 kB) - 18.10.2013 09:40:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1800_zjistovaci.zip (1985 kB) - 26.11.2013 09:36:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: