Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1899
Název záměru: Nová linka kol společnosti BONATRANS GROUP a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1;II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2015 08:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BONATRANS GROUP a.s., Revoluční 1234, 735 94 Bohumín
IČ oznamovatele: 27438678
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2015
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: MSK1899_oznameni.zip (58283 kB) - 18.12.2014 10:21:46
Informace o oznámení: MSK1899_infOznam.pdf (1171 kB) - 19.12.2014 14:17:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1899_zjistovaci.zip (1021 kB) - 21.01.2015 08:20:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1899_infZjistovaci.pdf (64 kB) - 21.01.2015 08:20:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: