Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kašpar Alan Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35526/ENV/06, 22869/ENV/11; 1805/ENV/16; MZP/2021/710/4652
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
10645/1333/OPVŽP/98
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AKCC, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Gregorova 1339/17
Zaměstnavatel - mesto: Nový Jičín
Zaměstnavatel - PSČ: 741 01
Zaměstnavatel - telefon: 725 684 999
Bydliště - ulice: Za Díly 2248
Bydliště - město: Vsetín
Bydliště - PSČ: 755 01
Bydliště - telefon: 725 684 999
Email: alan.kaspar@seznam.cz
Poznámka: lesní hospodářství, vodní hospodářství, klasická energetika, výroba a zpracování kovů, dřevařský a papírenský průmysl, průmysl stavebních hmot, chemie, potravinářský průmysl, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, ostatní
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: