Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6084
Název záměru: Mořící linka drátů - ESAB VAMBERK, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouVamberkVamberk
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2008 08:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk
IČ oznamovatele: 25268023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: OV6084_oznameni.pdf (2650 kB) - 10.07.2008 05:51:06
Informace o oznámení: OV6084_infOznam.pdf (177 kB) - 10.07.2008 05:51:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV6084_zjistovaci.pdf (116 kB) - 07.08.2008 05:20:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6084_posudek.pdf (276 kB) - 26.09.2008 05:28:20
Informace o posudku: OV6084_infPosudek.pdf (94 kB) - 26.09.2008 05:28:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6084_zaveryStan.doc (98 kB) - 28.11.2008 08:44:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: