Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP309
Název záměru: Rekonstrukce stávající termorovnací linky OL1
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekFrýdek
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2011 14:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Frýdek - Místek a. s.
IČ oznamovatele: 14613581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: MZP309_oznameni.zip (36691 kB) - 13.08.2010 10:17:01
Informace o oznámení: MZP309_infOznam.pdf (137 kB) - 29.07.2010 14:44:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP309_zjistovaci.zip (2442 kB) - 21.09.2010 13:12:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP309_posudek.zip (2950 kB) - 13.04.2011 07:43:39
Informace o posudku: MZP309_infPosudek.pdf (128 kB) - 13.04.2011 07:43:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP309_zaveryStan.pdf (138 kB) - 03.08.2011 13:35:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: