Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9176
Název záměru: Náhrada stávající Máčírny radiátorů novou máčecí a stříkací linkou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2017 12:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIADRUS a.s., Bezručova 300, 735 81 Bohumín
IČ oznamovatele: 29400082
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kašpar Alan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2016
Text dokumentace: OV9176_dokumentace.zip (42106 kB) - 12.08.2016 12:06:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9176_infDokumentace.pdf (160 kB) - 12.08.2016 12:07:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.11.2016
Text posudku: OV9176_posudek.pdf (176 kB) - 24.10.2016 15:27:54
Informace o posudku: OV9176_infPosudek.pdf (210 kB) - 24.10.2016 15:29:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9176_zaveryStan.zip (1161 kB) - 16.01.2017 12:38:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: