Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6162
Název záměru: Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouVamberkVamberk
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2014 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ESAB Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk
IČ oznamovatele: 25268023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kašpar Alan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2013
Text dokumentace: OV6162_dokumentace.zip (22031 kB) - 27.09.2013 06:20:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6162_infDokumentace.pdf (111 kB) - 27.09.2013 06:20:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2014
Text posudku: OV6162_posudek.pdf (575 kB) - 31.12.2013 08:24:39
Informace o posudku: OV6162_infPosudek.pdf (80 kB) - 31.12.2013 08:24:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6162_zaveryStan.pdf (207 kB) - 07.04.2014 10:50:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: