Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8281
Název záměru: Gumárensko – plastikářská hala
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Oznámení
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínZubříZubří
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2022 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Gumárny Zubří a.s., Hamerská 9, 756 54 Zubří
IČ oznamovatele: 00012122
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2022
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: OV8281_oznameni.zip (19110 kB) - 23.06.2022 11:36:50
Informace o oznámení: OV8281_infOznam.pdf (198 kB) - 24.06.2022 09:29:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: