Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1235
Název záměru: Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/54;II/4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2021 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V.
IČ oznamovatele: 45148091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kašpar Alan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2020
Text dokumentace: OV1235_dokumentace.pdf (6110 kB) - 11.05.2020 11:19:23
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV1235_prepracovana.7z (39629 kB) - 22.10.2020 14:11:10
OV1235_prepracovana.zip (47890 kB) - 27.10.2020 09:37:46
Přílohy k dokumentaci: 1A situace širších vztahů
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (200 kB) - 11.05.2020 11:38:39
1B situace širších vztahů
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1292 kB) - 11.05.2020 11:39:47
2A
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (366 kB) - 11.05.2020 11:42:16
2B
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (487 kB) - 11.05.2020 11:42:42
2C
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (1109 kB) - 11.05.2020 11:43:00
3
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (5005 kB) - 11.05.2020 11:44:41
3.01
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_7.jpg (1416 kB) - 11.05.2020 11:45:04
3.02
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_8.jpg (1378 kB) - 11.05.2020 11:45:22
3.03
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_9.jpg (1385 kB) - 11.05.2020 11:45:54
3.04
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_10.jpg (1415 kB) - 11.05.2020 12:04:46
3.05
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_11.jpg (1397 kB) - 11.05.2020 12:05:05
3.06
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_12.jpg (1395 kB) - 11.05.2020 12:05:43
3.07
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_13.jpg (1366 kB) - 11.05.2020 12:06:01
3.08
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_14.jpg (1392 kB) - 11.05.2020 12:09:03
3.09
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_15.jpg (1375 kB) - 11.05.2020 12:09:21
3.10
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_16.jpg (1382 kB) - 11.05.2020 12:09:50
3.11
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_17.jpg (1380 kB) - 11.05.2020 12:10:07
3.12
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_18.jpg (1380 kB) - 11.05.2020 12:10:29
3.13
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_19.jpg (1376 kB) - 11.05.2020 12:10:47
3.14
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_20.jpg (1377 kB) - 11.05.2020 12:11:09
3.15
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_21.pdf (421 kB) - 11.05.2020 12:11:31
4
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_22.pdf (3169 kB) - 11.05.2020 12:12:14
5
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_23.pdf (7104 kB) - 11.05.2020 12:12:53
6
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_24.pdf (2452 kB) - 11.05.2020 12:14:29
7.1
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_25.pdf (369 kB) - 11.05.2020 12:14:54
7.2
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_26.pdf (476 kB) - 11.05.2020 12:15:15
8
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_27.pdf (169 kB) - 11.05.2020 12:15:43
9
OV1235_prilohaDokumentaceDOC_28.pdf (200 kB) - 13.05.2020 10:01:39
Informace o dokumentaci: OV1235_infDokumentace.zip (246 kB) - 27.10.2020 09:48:17
Vrácení dokumentace: OV1235_vraceni.pdf (186 kB) - 20.07.2020 11:34:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obal Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1235_posudek.pdf (4439 kB) - 08.04.2021 14:29:50
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1235_zaveryStan.pdf (393 kB) - 08.04.2021 14:30:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Zpracování dokumentace zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů