Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1975
Název záměru: Zařízení pro energetické zpracování organických látek (2. podání)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3;II/10.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálDvorceDvorce u Bruntálu
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.05.2016 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Enviom servis s.r.o., Beskydská 654, Mořkov
IČ oznamovatele: 28618335
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: MSK1975_oznameni.zip (5144 kB) - 14.04.2016 10:59:50
Informace o oznámení: MSK1975_infOznam.zip (244 kB) - 14.04.2016 10:59:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2016
Datum nabytí právní moci: 29.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1975_zjistovaci.zip (1031 kB) - 26.05.2016 14:34:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýBruntálMěstský úřad Bruntál
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: