Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2105
Název záměru: Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMartinov ve Slezsku
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPoruba-sever
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPoruba
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPustkovec
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaStará Plesná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2019 12:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: statutární město Ostrava
IČ oznamovatele: 00845451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2018
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: MSK2105_oznameni.zip (294302 kB) - 10.07.2018 12:55:49
Informace o oznámení: MSK2105_infOznam.pdf (547 kB) - 10.07.2018 12:55:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2105_zjistovaci.pdf (640 kB) - 24.08.2018 10:02:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2105_infZjistovaci.zip (83792 kB) - 24.08.2018 10:02:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Damek Michal Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2019
Text dokumentace: MSK2105_dokumentace.7z (257885 kB) - 06.03.2019 07:22:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2105_infDokumentace.pdf (533 kB) - 06.03.2019 07:22:18
Vrácení dokumentace: MSK2105_vraceni.pdf (433 kB) - 25.04.2019 12:53:04
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: V době předložení oznámení nebyl Ing. Michal Damek autorizovanou osobou