Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2123
Název záměru: Větrná elektrárna Hať - jih
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaHaťHať
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2019 07:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MTG WIND, s. r.o., 28. října 165, Ostrava
IČO oznamovatele: 06451624
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2019
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK2123_oznameni.zip (19860 kB) - 10.12.2018 12:51:08
Informace o oznámení: MSK2123_infOznam.zip (836 kB) - 10.12.2018 12:54:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2019
Datum nabytí právní moci: 23.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2123_zjistovaci.zip (1075 kB) - 20.02.2019 07:52:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Z důvodu vyvěšení informace o záměru na ÚD obecního úřadu Hať dne 16.1.2019, bude lhůta pro vyjádření prodloužena do 15.2.2019