Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2145
Název záměru: Propojení Francouzská - Rudná
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPoruba
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaSvinov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2020 15:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava
IČ oznamovatele: 00845451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2019
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: MSK2145_oznameni.zip (58709 kB) - 24.06.2019 08:08:52
Informace o oznámení: MSK2145_infOznam.zip (836 kB) - 24.06.2019 08:08:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2145_zjistovaci.zip (4506 kB) - 12.08.2019 08:33:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2145_infZjistovaci.pdf (445 kB) - 12.08.2019 08:33:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Damek Michal Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2020
Text dokumentace: MSK2145_dokumentace.zip (70763 kB) - 06.01.2020 09:17:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK2145_infDokumentace.zip (837 kB) - 09.01.2020 12:35:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2145_posudek.pdf (3781 kB) - 10.06.2020 15:13:21
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2020
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK2145_inf1VP.pdf (451 kB) - 21.02.2020 09:46:33
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK2145_zapis1VP.pdf (180 kB) - 23.03.2020 15:34:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2145_zaveryStan.zip (7426 kB) - 10.06.2020 15:14:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: