Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK287
Název záměru: Provoz živočišné výroby v Žilině u Nového Jičína
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínNový JičínŽilina u Nového Jičína
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.04.2007 09:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VFU Brno ŠZP Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína
IČ oznamovatele: 62157124
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK287_oznameni.pdf (2173 kB) - 15.08.2006 06:49:30
Informace o oznámení: MSK287_infOznam.doc (142 kB) - 15.08.2006 06:49:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK287_zjistovaci.doc (144 kB) - 06.10.2006 08:45:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK287_dokumentace.pdf (3793 kB) - 24.10.2006 14:55:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK287_infDokumentace.doc (140 kB) - 24.10.2006 15:16:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK287_posudek.pdf (218 kB) - 13.02.2007 07:40:27
Informace o posudku: MSK287_infPosudek.doc (131 kB) - 13.02.2007 07:40:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK287_inf1VP.doc (126 kB) - 14.02.2007 07:45:25
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK287_zapis1VP.doc (46 kB) - 27.03.2007 07:28:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK287_zaveryStan.DOC (284 kB) - 03.04.2007 08:08:12
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýNový JičínMěstský úřad Nový Jičín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: