Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK525
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Kateřinky
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaKateřinky u Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2008 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kateřinská zemědělská a.s., Vrchní 30, 747 05 Opava-Kateřinky
IČ oznamovatele: 25846698
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK525_oznameni.doc (7527 kB) - 16.03.2007 08:21:39
Informace o oznámení: MSK525_infOznam.DOC (125 kB) - 16.03.2007 08:21:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MSK525_zjistovaci.DOC (164 kB) - 27.04.2007 09:17:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK525_dokumentace.pdf (10563 kB) - 29.08.2007 17:22:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK525_infDokumentace.DOC (35 kB) - 29.08.2007 17:22:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Plachý Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK525_posudek.pdf (571 kB) - 20.12.2007 09:15:36
Informace o posudku: MSK525_infPosudek.DOC (129 kB) - 20.12.2007 09:15:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK525_inf1VP.DOC (130 kB) - 14.01.2008 10:02:07
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK525_zapis1VP.doc (44 kB) - 04.02.2008 17:03:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK525_zaveryStan.DOC (333 kB) - 11.02.2008 13:02:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: