Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK563
Název záměru: Komplexní řešení parkovacích stání v Ostravě - Porubě
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPoruba
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2008 08:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Tvorkovských 2016/17, 709 79 O. - Mar. Hory
IČ oznamovatele: 48392928
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK563_oznameni.pdf (10814 kB) - 03.04.2007 08:01:07
Informace o oznámení: MSK563_infOznam.doc (127 kB) - 03.04.2007 08:01:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK563_zjistovaci.doc (168 kB) - 04.05.2007 08:36:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK563_dokumentace.pdf (6595 kB) - 06.08.2007 12:10:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK563_infDokumentace.DOC (128 kB) - 06.08.2007 12:10:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK563_posudek.doc (332 kB) - 14.11.2007 16:07:16
Informace o posudku: MSK563_infPosudek.DOC (130 kB) - 14.11.2007 16:07:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK563_inf1VP.DOC (132 kB) - 07.12.2007 08:18:59
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK563_zapis1VP.doc (47 kB) - 21.12.2007 11:26:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK563_zaveryStan.DOC (310 kB) - 13.02.2008 08:24:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: