Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK661
Název záměru: Hypermarket GLOBUS Ostrava-Poruba, k.ú. Stará Plesná
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaStará Plesná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2007 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Praha West Investment k.s.
IČ oznamovatele: 25672096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK661_oznameni.pdf (3845 kB) - 17.05.2007 07:26:09
Informace o oznámení: MSK661_infOznam.DOC (126 kB) - 17.05.2007 07:26:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK661_zjistovaci.DOC (181 kB) - 21.06.2007 09:21:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoÚřad městského obvodu Poruba
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK661_dokumentace.pdf (4488 kB) - 10.08.2007 09:18:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK661_infDokumentace.DOC (128 kB) - 10.08.2007 09:18:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK661_posudek.pdf (5659 kB) - 10.10.2007 09:20:38
Informace o posudku: MSK661_infPosudek.DOC (128 kB) - 10.10.2007 09:20:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK661_inf1VP.DOC (131 kB) - 09.11.2007 12:05:20
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK661_zapis1VP.doc (47 kB) - 20.11.2007 08:44:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK661_zaveryStan.DOC (320 kB) - 27.11.2007 14:34:15
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoÚřad městského obvodu Poruba
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: