Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK809
Název záměru: Větrný park Moravice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaMelčMelč
Moravskoslezský krajOpavaMoraviceMoravice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2008 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s r.o.,Vídeňská 121, 619 00 Brno,
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Libavá
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK809_oznameni.pdf (677 kB) - 16.07.2007 10:05:16
Informace o oznámení: MSK809_infOznam.doc (124 kB) - 16.07.2007 10:05:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK809_zjistovaci.doc (170 kB) - 10.08.2007 14:33:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK809_dokumentace.pdf (695 kB) - 22.02.2008 14:16:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK809_infDokumentace.DOC (132 kB) - 22.02.2008 14:16:57
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK809_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (22711 kB) - 22.02.2008 14:17:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK809_posudek.doc (1757 kB) - 30.06.2008 06:48:18
Informace o posudku: MSK809_infPosudek.rtf (293 kB) - 30.06.2008 06:48:18
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK809_inf1VP.rtf (289 kB) - 30.07.2008 09:58:49
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK809_zapis1VP.doc (54 kB) - 07.10.2008 09:19:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK809_zaveryStan.rtf (914 kB) - 07.10.2008 09:12:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Stanovisko prodlouženo do 29.8.2015