Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK810
Název záměru: Větrný park Nové Lublice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaNové LubliceNové Lublice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2020 16:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s r.o.,Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK810_oznameni.pdf (793 kB) - 16.07.2007 10:06:55
Informace o oznámení: MSK810_infOznam.doc (125 kB) - 16.07.2007 10:06:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK810_zjistovaci.doc (170 kB) - 10.08.2007 14:35:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK810_dokumentace.pdf (662 kB) - 08.02.2008 12:11:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK810_infDokumentace.DOC (131 kB) - 08.02.2008 08:32:14
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK810_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (12146 kB) - 08.02.2008 08:32:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK810_posudek.pdf (10183 kB) - 09.06.2008 13:25:52
Informace o posudku: MSK810_infPosudek.rtf (291 kB) - 09.06.2008 13:29:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK810_inf1VP.rtf (290 kB) - 15.07.2008 10:52:04
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK810_zapis1VP.doc (51 kB) - 15.07.2008 10:52:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK810_zaveryStan.rtf (889 kB) - 13.08.2008 07:55:39
Prodloužení stanoviska: MSK810_prodlouzeniStan.pdf (270 kB) - 08.07.2020 16:31:40
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska prodloužena do 11.8.2015