Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK887
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Uhlířov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaUhlířovUhlířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2008 16:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZP Otice, a.s., Hlavní 266, 747 81 Otice
IČ oznamovatele: 64609910
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK887_oznameni.pdf (6672 kB) - 28.08.2007 10:18:55
Informace o oznámení: MSK887_infOznam.DOC (49 kB) - 28.08.2007 10:18:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK887_zjistovaci.DOC (166 kB) - 01.10.2007 10:53:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK887_dokumentace.pdf (9022 kB) - 02.05.2008 05:48:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK887_infDokumentace.rtf (289 kB) - 02.05.2008 05:48:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK887_posudek.pdf (420 kB) - 19.08.2008 09:56:06
Informace o posudku: MSK887_infPosudek.rtf (282 kB) - 19.08.2008 09:56:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK887_inf1VP.rtf (295 kB) - 10.09.2008 09:32:44
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK887_zapis1VP.doc (61 kB) - 29.09.2008 13:33:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK887_zaveryStan.rtf (409 kB) - 19.11.2008 16:23:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: