Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP013
Název záměru: Lom Libouš II - sever - kooperace pro POPD
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/2.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovDroužkoviceDroužkovice
Ústecký krajChomutovSpořiceSpořice
Ústecký krajLitoměřiceVelemínBřezno
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2005 15:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské doly, a.s., Chomutov, Doly Nástup Tušimice
IČO oznamovatele: 49901982
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kupec Josef RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP013_oznameni.doc (346 kB) - 21.06.2002 14:54:24
Informace o oznámení: MZP013_infOznam.doc (44 kB) - 21.06.2002 14:54:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP013_zjistovaci.doc (2771 kB) - 29.07.2002 11:03:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kupec Josef RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP013_dokumentace.doc (239 kB) - 01.10.2004 12:04:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP013_infDokumentace.doc (39 kB) - 01.10.2004 12:04:18
Vrácení dokumentace: MZP013_vraceni.doc (167 kB) - 11.06.2004 10:21:57
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP013_posudek.zip (39330 kB) - 23.06.2005 12:11:42
Informace o posudku: MZP013_infPosudek.doc (43 kB) - 23.06.2005 12:11:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP013_inf1VP.doc (126 kB) - 14.07.2005 10:19:31
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP013_zapis1VP.doc (595 kB) - 15.09.2005 14:08:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP013_zaveryStan.doc (873 kB) - 15.09.2005 14:09:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: