Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP022
Název záměru: Stabilizační linka LECO VOEST ALPINE Benátky nad Jizerou zvýšení výroby
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavBenátky nad JizerouStaré Benátky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2003 09:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REO RWE Entsorgung s. r. o.
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šutera Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP022_oznameni.doc (14236 kB) - 24.09.2002 11:39:04
Informace o oznámení: MZP022_infOznam.doc (42 kB) - 24.09.2002 11:39:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP022_zjistovaci.doc (502 kB) - 29.11.2002 09:39:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP022_posudek.doc (3003 kB) - 07.02.2003 09:40:17
Informace o posudku: MZP022_infPosudek.doc (34 kB) - 07.02.2003 09:45:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP022_inf1VP.doc (33 kB) - 18.02.2003 14:06:51
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP022_zapis1VP.doc (51 kB) - 08.04.2003 08:43:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP022_zaveryStan.doc (72 kB) - 07.04.2003 10:41:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: