Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šutera Václav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46514/ENV/06; 84204/ENV/11/ 42007/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17645/4833/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: JUROS, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Doudova 544/11
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 147 00
Zaměstnavatel - telefon: 475 209 122
Bydliště - ulice: Pod Vodojemem 1
Bydliště - město: Ústí nad Labem
Bydliště - PSČ: 400 10
Bydliště - telefon: 724 021 916
Email: sutera@jurosul.cz
Poznámka: biologická hodnocení, liniové stavby, ornitologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: