Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4040
Název záměru: Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s.
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemPovrlyPovrly
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2007 13:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Měď Povrly a.s., Mírová 63, 403 32 Povrly
IČ oznamovatele: 49903039
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4040_oznameni.pdf (2303 kB) - 05.04.2006 14:24:29
Informace o oznámení: OV4040_infOznam.doc (37 kB) - 05.04.2006 14:24:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4040_zjistovaci.doc (32 kB) - 26.05.2006 10:21:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4040_dokumentace.pdf (2235 kB) - 16.08.2006 13:43:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4040_infDokumentace.doc (39 kB) - 10.08.2006 06:29:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Šutera Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4040_posudek.doc (605 kB) - 31.10.2006 14:55:16
Informace o posudku: OV4040_infPosudek.doc (39 kB) - 31.10.2006 14:55:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4040_inf1VP.doc (32 kB) - 16.11.2006 13:42:11
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4040_zapis1VP.doc (49 kB) - 14.12.2006 11:53:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4040_zaveryStan.doc (137 kB) - 10.01.2007 13:24:39
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýÚstí nad LabemObecní úřad Povrly
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: