Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK431
Název záměru: Přístupová komunikace Na Škrabky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínPodmokly
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2008 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV - Podmokly
IČ oznamovatele: 00261238
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šutera Václav Ing.
Text oznámení záměru: ULK431_oznameni.pdf (2970 kB) - 19.03.2008 10:16:20
Informace o oznámení: ULK431_infOznam.doc (33 kB) - 09.04.2008 12:04:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK431_zjistovaci.doc (100 kB) - 13.05.2008 08:40:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýDěčínMagistrát města Děčín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: