Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP038
Název záměru: Odpadové hospodářství Rapotín - závěrečná etapa rozšíření úložiště
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkRapotínRapotín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2004 14:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA Moravia a.s., Holzova 14/730, 628 00 Brno
IČ oznamovatele: 25511891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Chudárek Tomáš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP038_oznameni.doc (4566 kB) - 18.06.2003 08:31:05
Informace o oznámení: MZP038_infOznam.doc (44 kB) - 18.06.2003 08:51:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP038_zjistovaci.tif (1341 kB) - 06.10.2003 09:40:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Chudárek Tomáš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP038_dokumentace.doc (9265 kB) - 04.11.2003 18:08:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP038_infDokumentace.doc (45 kB) - 04.11.2003 18:08:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP038_posudek.doc (1886 kB) - 18.02.2004 09:39:58
Informace o posudku: MZP038_infPosudek.doc (40 kB) - 18.02.2004 09:39:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP038_inf1VP.doc (36 kB) - 18.02.2004 09:42:02
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP038_zapis1VP.doc (63 kB) - 29.04.2004 13:56:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP038_zaveryStan.doc (105 kB) - 29.04.2004 13:57:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: