Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Chudárek Tomáš Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46672/ENV/06; 60574/ENV/11, 56255/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5080/779/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: SITA CZ, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Španělská 2
Zaměstnavatel - mesto: Praha 2
Zaměstnavatel - PSČ: 120 00
Zaměstnavatel - telefon: 544 425 012
Bydliště - ulice: Šumavská 5
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 602 00
Bydliště - telefon: 606 759 745
Email: tomas.chudarek@sita.cz
Poznámka: vodní hospodářství, dobývání nerostů, dopravní stavby, odpadové hospodářství
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: