Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP040
Název záměru: Dobývací prostor pro těžbu čediče Háje III
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebChebHáje u Chebu
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Pavel Dragoun, V zahradách 28, 350 02 Cheb
IČO oznamovatele: 13894901
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2005 16:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP040_oznameni.doc (306 kB) - 21.07.2003 07:52:58
Informace o oznámení: MZP040_infOznam.doc (50 kB) - 21.07.2003 07:52:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP040_zjistovaci.pdf (3154 kB) - 21.01.2004 11:12:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Peták Petr RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP040_dokumentace.doc (388 kB) - 05.02.2004 11:33:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP040_infDokumentace.doc (51 kB) - 03.02.2004 15:42:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP040_posudek.zip (9741 kB) - 16.07.2004 14:54:24
Informace o posudku: MZP040_infPosudek.doc (327 kB) - 16.07.2004 14:54:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP040_inf1VP.doc (45 kB) - 15.07.2004 14:50:40
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP040_zaveryStan.doc (103 kB) - 16.03.2005 16:36:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: