Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP048
Název záměru: Výroba polyesterových pryskyřic (nenasycených polyesterů a alkydů)
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2004 08:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP048_oznameni.doc (2010 kB) - 03.09.2003 13:53:46
Informace o oznámení: MZP048_infOznam.doc (35 kB) - 03.09.2003 13:53:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP048_zjistovaci.tif (1879 kB) - 05.11.2003 16:12:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP048_posudek.doc (21651 kB) - 11.12.2003 10:21:18
Informace o posudku: MZP048_infPosudek.doc (41 kB) - 11.12.2003 10:21:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP048_inf1VP.doc (40 kB) - 11.12.2003 10:46:39
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP048_zapis1VP.doc (58 kB) - 05.05.2004 07:22:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP048_zaveryStan.doc (128 kB) - 05.05.2004 07:24:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: