Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mitev Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
7752/ENV/07; 1639/ENV/12; MZP/2022/710/957
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
21792/3701/OPVŽP/02
Platnost do: 20.08.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: AFRY CZ s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Vídeňská 188/119d
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 619 00
Zaměstnavatel - telefon: +420 730 118 217
Bydliště - ulice: Barvičova 31/33
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 602 00
Bydliště - telefon: +420 773 068 161
Email: pavel.mitev@seznam.cz, pavel.mitev@afry.com
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano