Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP172
Název záměru: Konverze elektrolýzy
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2016 11:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí n. Labem
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP172_oznameni.doc (19820 kB) - 10.07.2007 12:14:48
Informace o oznámení: MZP172_infOznam.PDF (169 kB) - 10.07.2007 12:14:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP172_zjistovaci.pdf (945 kB) - 14.09.2007 13:39:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP172_dokumentace.zip (18754 kB) - 20.12.2007 09:49:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP172_infDokumentace.tif (2130 kB) - 20.12.2007 09:49:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP172_posudek.zip (2470 kB) - 19.05.2008 08:53:11
Informace o posudku: MZP172_infPosudek.PDF (78 kB) - 19.05.2008 08:53:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP172_zaveryStan.zip (1012 kB) - 06.09.2016 11:41:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: