Záměry na území ČR
Kód záměru: STC116
Název záměru: Výstavba objektu pro technologie HCM
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKameniceTěptín
Poznámka: areál Strojmetalu Kamenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2005 17:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Strojmetal Kamenice, a.s.; Kamenice u Prahy č.p. 66, 251 68 Štiřín
IČ oznamovatele: 25037684
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC116_oznameni.pdf (2912 kB) - 13.10.2003 08:18:59
Informace o oznámení: STC116_infOznam.doc (62 kB) - 13.10.2003 08:15:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC116_zjistovaci.doc (99 kB) - 09.03.2004 10:24:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC116_dokumentace.doc (1045 kB) - 31.08.2004 11:14:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC116_infDokumentace.doc (62 kB) - 31.08.2004 11:14:26
Vrácení dokumentace: STC116_vraceni.doc (53 kB) - 31.08.2004 11:14:28
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC116_posudek.doc (1449 kB) - 28.01.2005 09:06:03
Informace o posudku: STC116_infPosudek.doc (47 kB) - 28.01.2005 09:06:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC116_inf1VP.doc (58 kB) - 28.01.2005 09:09:18
Zápis z 1. veřejného projednání: STC116_zapis1VP.doc (475 kB) - 15.04.2005 16:22:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC116_zaveryStan.doc (209 kB) - 23.03.2005 17:21:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: