Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1009
Název záměru: P03 Distribuční sklad, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovPohořelicePohořelice nad Jihlavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2013 13:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2012
Zpracovatel oznámení: Mitev Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1009_oznameni.zip (5551 kB) - 29.08.2012 11:55:23
Informace o oznámení: JHM1009_infOznam.docx (24 kB) - 13.08.2012 14:11:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1009_zjistovaci.zip (929 kB) - 26.09.2012 13:23:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1009_infZjistovaci.doc (89 kB) - 26.09.2012 13:23:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM1009_dokumentace.zip (37269 kB) - 07.01.2013 08:29:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1009_infDokumentace.doc (62 kB) - 07.01.2013 08:29:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2013
Text posudku: JHM1009_posudek.pdf (6122 kB) - 25.03.2013 14:35:26
Informace o posudku: JHM1009_infPosudek.doc (63 kB) - 25.03.2013 14:35:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1009_inf1VP.doc (49 kB) - 12.04.2013 09:57:53
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1009_zapis1VP.doc (82 kB) - 03.05.2013 10:22:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1009_zaveryStan.pdf (720 kB) - 30.05.2013 13:22:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: