Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1830
Název záměru: Rozšíření parku Nupaky 2015
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východNupakyNupaky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2015 12:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2014
Text dokumentace: STC1830_dokumentace.zip (18176 kB) - 23.10.2014 13:57:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1830_infDokumentace.doc (73 kB) - 05.11.2014 08:09:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1830_posudek.pdf (17804 kB) - 03.03.2015 11:21:50
Informace o posudku: STC1830_infPosudek.doc (68 kB) - 03.03.2015 11:21:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1830_zaveryStan.zip (26457 kB) - 14.05.2015 12:18:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: