Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK889
Název záměru: Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové 2. až 5. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéNový Hradec Králové
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéTřebeš
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2018 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Hradec Králové
IČ oznamovatele: 00268810
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK889_oznameni.zip (70134 kB) - 05.10.2017 11:19:26
Informace o oznámení: HKK889_infOznam.pdf (187 kB) - 05.10.2017 11:19:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK889_zjistovaci.pdf (268 kB) - 07.11.2017 13:18:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mitev Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 30.10.2018
Text dokumentace: HKK889_dokumentace.zip (25880 kB) - 04.09.2018 12:16:22
Text přepracované/doplněné dokumentace: HKK889_prepracovana.pdf (182 kB) - 04.09.2018 12:16:22
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK889_posudek.zip (2246 kB) - 19.12.2018 13:38:01
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK889_zaveryStan.pdf (273 kB) - 19.12.2018 13:38:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: