Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP068
Název záměru: Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2005 10:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP068_oznameni.doc (2220 kB) - 14.10.2004 15:11:20
Informace o oznámení: MZP068_infOznam.doc (49 kB) - 15.10.2004 09:07:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP068_zjistovaci.doc (7785 kB) - 17.12.2004 09:03:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP068_dokumentace.pdf (786 kB) - 21.01.2005 12:47:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP068_infDokumentace.doc (52 kB) - 21.01.2005 12:47:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP068_posudek.doc (671 kB) - 18.05.2005 08:39:27
Informace o posudku: MZP068_infPosudek.doc (1733 kB) - 18.05.2005 08:39:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP068_inf1VP.doc (1226 kB) - 26.05.2005 12:59:49
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP068_zapis1VP.tif (326 kB) - 11.08.2005 09:13:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP068_zaveryStan.tif (1225 kB) - 11.08.2005 09:09:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: